Gavekort

 Gavekort og kulturhuskort

-          Gavekort er en populær og fleksibel gave. Gavegiver bestemmer summen og mottaker kan sjøl velge hva beløpet på kortet kan brukes til og når det skal brukes.

-          Gavekortet gjelder i på ett år. Dvs at man innen ett år har gått må bruke kortets verdi.

-          Man kan overføre verdien fra et gavekort til et kulturhuskort. Kulturhuskortet er mer fleksibelt i bruk og kan benyttes over mange år.

-          Kulturhuskortet gir rabattfordeler, det gjør ikke et ordinært gavekort.

-          Anskaffelse av kulturhuskortet er kostnadsfritt.

-          Dersom kulturhuskortet ikke benyttes gjelder samme betingelser angående utløp som for gavekort.

-          På kortet står det at det har ett års gyldighet etter siste påfylling. Dvs. ved påfylling aktiveres kortet og verdien videreføres i et år.

-          Minste påfylling er kr. 150,-

-          Dette er i tråd med kjøpsloven som sier at kunde må forholde seg til utsteders retningslinjer når disse er gjort kjent.

-          Som en gest til våre kunder, og til de som har forlagte kort, henter vi likevel opp verdien på kort sjøl om de ikke har blitt fylt i løpet av de siste 3 år, dersom de setter inn et beløp på kortet. Gjelder fra årsskifte til  årsskifte. Dette betyr at kort som ikke har vært i bruk etter 01.01.2017 kan fylles opp og aktiviseres.

-          Kort som ikke har vært i bruk siden 31.12.2016 – eller før den tid, har mistet sin verdi. I ht kassaloven skal verdien da tilbakeføres til utsteder.

 

_
_
_