Kontakt

Finn Roar Mjøen
Avd. Leder badeanlegg

finn.mjoen@oppdal.kommune.no
  
Tlf. 72 40 15 43

undefined

Arne Otto Mjøen
Badevert

arne.mjoen@oppdal.kommune.no
 
Tlf. 72 40 15 40

undefined
   

 

 

 

 

 

_
_
_