Kontakt

Finn Roar Mjøen
Avd. Leder badeanlegg

finn.mjoen@oppdal.kommune.no
  
Tlf. 906 81 370

undefined

Arne Otto Mjøen
Badevert

arne.mjoen@oppdal.kommune.no
 
Tlf. 951 61 943

undefined
   

 

 

 

 

 

_
_
_