Leie

Utenom åpningstid er det mulighet til å leie badeanlegget.

Ta med vennegjeng, idrettslag, forening i badeanlegget
hvor dere har hele anlegget for dere selv.

Prisene er for 2 timer inkl. omkledning og badevert.

Inntil 25 pers. kr. 2000,-
Inntil 50 pers. kr. 3500,-
Inntil 75 pers. kr. 4500,-
Inntil 100 pers kr. 5500,-
Inntil 125 pers. kr. 6250,-
Inntil 150 pers. kr. 7250,-
Inntil 175 pers. kr. 8250,-
Inntil 200 pers. kr. 9250,-

Ut over 2 timer kommer et tillegg etter antall besøkende.

På helger og høytider kommer et tillegg på 50%.

Svømmeklubber som ønsker treningssamlinger kan ta
kontakt på e-post eller tlf. hvor pris avtales.

_
_
_