Priser

Prisene i parantes gjelder ved bruk av kulturhuskortet hvor du oppnår 20% rabatt på ordinær pris. 

Mandag til torsdag:
Voksne (fra 16 år).  Kr. 115,- (kr. 92,-).
Barn (t.o.m. 15 år). Kr. 85,- (kr. 68,-).
Stud. / honnør.       Kr. 100,- (kr. 80,-).

Fredag, lørdag, søndag, helligdager og onsdag før skjærtorsdag:
Voksne (fra 16 år).  Kr. 125,- (kr. 100,-).
Barn (t.o.m. 15 år). Kr. 95,- (kr. 76,-).
Stud. / honnør.       Kr. 110,- (kr. 88,-).

Sitte på kanten å se på. Kr. 25,-. Ved stort besøk som i vinterferien, påska og høstferien har vi ikke dette tilbudet.

10% grupperabatt oppnås ved samlet kjøp av min. 20 billetter.

Husk kr. 10 til garderobeskap. Denne får du igjen når du åpner skapet.

ÅRSKORT:
                              Voksne         Barn             Mod./Stud.
Halvårskort    Kr. 2.200,-     Kr. 1.600,-     Kr. 1.900,-
Helårskort
      Kr. 3.400,-     Kr. 2.550,-     Kr. 2.950,-

Barn under 2 år går gratis men med krav til bruk av
spesialbleie/badebleie som kan kjøpes i kafèn.

Er det barn som ikke kan svømme må de være i følge med badende voksen over 18 år.

Oppdal kulturhus slutter seg til ordningen med ledagerbevis.

_
_
_