Priser

Prisene i parantes gjelder ved bruk av kulturhuskortet hvor du oppnår 20% rabatt på ordinær pris. 

Mandag til torsdag:
Voksne (fra 16 år). Kr. 120, - (kr. 96, -).
Barn (tom 15 år). Kr. 90, - (kr. 72, -).
Stud. / honnør. Kr. 105, - (kr. 84, -).

Fredag, lørdag, søndag, helligdager og onsdag før skjærtorsdag:
Voksne (fra 16 år). Kr. 130, - (kr. 104, -).
Barn (tom 15 år). Kr. 115, - (kr. 92, -).
Stud. / honnør. Kr. 110, - (kr. 88, -).

Sitte på kanten å se på. Kr. 25, -. Ved stort besøk som i vinterferien, påska og høstferien har vi ikke dette tilbudet.

10% grupperabatt oppnås ved samlet kjøp av min. 20 billetter.

Husk kr. 10 til garderobeskap. Denne får du igjen når du åpner skapet.

ÅRSKORT:
                             Voksne Barn Mod./Stud.
Halvårskort     Kr. 2.480, - Kr. 1.835, - Kr. 2.160, -
Helårskort
      Kr. 3.920, - Kr. 2.940, - Kr. 3.420, -

Barn under 2 år går gratis men med krav til bruk av
spesialbleie / badebleie som kan kjøpes i kafèn.

Er det barn som ikke kan svømme må de være i følge med badende voksen over 18 år.

Oppdal kulturhus slutter seg til ordningen med ledsagerbevis.

Smitteverntiltak:

  • Vi har begrensning på maks. 200 stk. inne i anlegget til enhver tid.
  • Vi bruker 4 garderober med begrenset tilgang til skap. Ca. halvparten er tilgjengelig. Dette gjelder lørdager og søndager, og på hverdager ved mye besøk.
  • Begrenset antall i boblebadet. Maks 5 samtidig.
  • I badestua er det viktig med avstand. 1 meter. Også krav om å sitte på eget håndkle.
  • Ellers er det 1 meter avstand i hele anlegget.
  • Vi har utvidet renhold.

 

_
_
_