Kontakt

Velkommen til Oppdal folkebibliotek, du finner oss i annen etasje i Kulturhuset.

Åpningstider

Digitale tilbud

Vi er alle analoge men kan da dra nytte av digitale tilbud

Analoge tilbud

Oppdal folkebibliotek - bygdas beste bibliotek i mer enn 200 år

Ansatte

Vi er tre ansatte her på biblioteket. Vi er ikke alle på jobb hele tiden men det vil alltid være noen som kan hjelpe deg.

_
_
_