Reglement for Oppdal bibliotek

Biblioteket er et folkebibliotek hvor det skal være plass til alle

Utlån

Låneregler

Gebyr

Det er gratis at levere innen fristen går ut...

_
_
_