Gebyr

Det er gratis at levere innen fristen går ut...

Gebyret betales kontant i skranken ved innlevering, eller med kort i kulturhusets kafé.
Hvis du leverer uten å betale, står gebyret til du kommer igjen.
Ved ubetalte gebyr på over 200 kr vil du miste låneretten til beløbet er betalt.

Fotokopier og utskrift

5 kr pr 5 sider

Skanning til epost

10 kr pr 10 sider

Erstatte lånekort

50 kr

Erstatningskrav

Faktisk pris på bok/DVD + 200 kr

_
_
_