Reglement for Oppdal bibliotek

Biblioteket er et folkebibliotek hvor det skal være plass til alle

Biblioteket er et folkebibliotek hvor det skal være plass til alle

Derfor er har vi noen enkle regler, så både store og små kan føle seg trygge og godt tilpass på biblioteket.

Ta hensyn til de andre brukerne og de ansatte.

Bøker og andre materialer, møbler og utstyr skal behandles med omtanke.
Blir du oppmerksom på at det er bøker eller noe annet som er ødelagt eller skadet, ber vi deg melde fra til oss før du låner.
Mat og drikke kan kun tillates når det ikke er til sjenanse for andre.
Husk å rydde etter deg.

Barn under 10 år bør være i følge med en voksen.
Det er foresatte som har ansvar for at barnet følger bibliotekets regler.

Bruk av telefon eller pc skal foregå slik at det ikke er til sjenanse for andre. Derfor oppfordrer vi til at man ikke setter telefonen på høgtaler.

Biblioteket forbeholder seg retten til at bortvise synlig berusede personer eller personer som bruker rusmidler i lokalet, personer som bråker eller opptrer aggressivt over for andre tilstedeværende og personer som blir tatt i å begå hærverk eller anden kriminell virksomhet.
Bortvisningen gjelder for samme dag. (1 dag)
Grove og gjentatte brudd kan medføre bortvisning i minst 1 måned og politiet kan informeres.

Vi henviser forøvrig til politivedtektene for Oppdal.

_
_
_