3

I galleriet nå

08. januar - 15. februar

Jens Berget

Skuggen - I Kristofer Uppdals fotspor

Forbi Kristoffer Uppdal-bysten i korps-uniform, med en stor bass som jeg blåste i, i noen oppvekstår på Steinkjer, sånn var det første møtet med Uppdal, arbeideren og dikteren, der han skuer sørover i steins form, takket være Nils Aas og fagorganisasjonene.

Interessen for Uppdals liv og forfatterskap kom senere, som enkelte dikt, men og gjennom andres blikk, eller mer presist som en og annen gang når noen retter på nakken og ser på deg; «kjenner du ikke Uppdal da gitt?»

En bekjent i «Kristoffer Uppdals venner» kom inn på motivene jeg bruker til å lage bilder, steinoverflatene, og koblet det til Uppdal. Han hadde mang en arbeidsdag i gruver og steinterreng. De sprengte og grov seg fram for å lage kraftstasjoner og togtraséer, gjennom fjell og steinur. 

- sånn omtrent ble det til  å bruke meg som utstiller på «uppdalsdåggån» steinkjer 2020.

Arild Byes «Ein mot alle», biografien om Kristoffer Uppdal, ble inngangen til å bli kjent med en størrelse i norsk litteratur -  det ble raskt tydelig at dikteren har sterk relevans til vår tid, i sin rettferdighetssøken med et tydelig demokratisk sinnelag. Like tydelig framstår Uppdal med høye ambisjoner, sterk vilje og tro på seg selv - både i strid og i kast med sinnets harde og myke sider.

Selv har jeg erfaring fra anleggsarbeid i en kortere periode i starten på arbeidslivet, siden arbeid i NSB, handtverk, sosialarbeider og tillitsvalgt.

Fotografering ble en gradvis sterkere interesse, først i 2015 ble steinmotivene en spesiell slags studie, der struktur og formasjon gjerne kommer ut som billedabstraksjoner, som igjen redigeres digitalt og fargelegges. Prosessen går ut på å finne områder og steder som egner seg, steinstruktur er viktig, pigment i steinen blir bestemmende i forsterkning eller demping av fargene osv. Steinen lever.

Stein er opp gjennom historien blitt brukt som redskap, religiøst symbol, eller som symbol på det evige.

Når jeg nå vil presentere Uppdal og hans liv gjennom mine uttrykk, vil det komme som abstraksjoner, figurer eller former. Stikkord i arbeidsprosessen er; kjærlighet, lidelse, arbeid, politikk, temperament - og…at livet er skjørt, vi tåler ikke alt..

I tillegg til bildene har jeg funnet sitater som skal kunne gjøre utstillingen til en Uppdal-utstilling. Sitatene er i hovedsak hentet fra «Ein mot alle» og «Ved Akerselva»

Til sist, uten forfatter Arild Bye og litteraturen, som også inviterte  på research/safari i nærområdene på Steinkjer, hadde dette ikke vært mulig.

Utstillingens bilder er direkte lasertrykk på aluminiumsplater, og trykkes ved «imaging fotophono», oslo.

 

I disse koronatider velger vi å ikke avholde vanlig åpning. I stedet blir det en markering av utstilingen lørdag 6. februar kl 13. Da vil kunstneren, fotograf Jens Berget være her for å fortelle nærmere om prosjektet. I tillegg kommer Uppdalbiografen Arild Bye for å holde foredrag. Nærmere informasjon om dette kommer senere, og vi må i disse koronatider naturligvis ta forbehold både på dato og klokkeslett.  

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

_
_
_