5

Kommende utstillinger

tirsdag 26. februar - søndag 3. mars

Popup-utstilling med billedkunst av Vebjørn Sand 

Åpning tirsdag 26. februar kl. 11.30

Etter å ha dukket opp 60 steder i landet og en lengre ferd i Trøndelag er Oppdal kulturhus så heldige å få besøk av Vebjørn Sand sin popup-utstilling. Utstillingen består av 150 malerier og representerer Sands malerliv. Aune Sand vil være tilstede under åpningen tirsdag der publikum tas godt i mot og blir forklart om motiver fra norsk natur, sydpolen og tema fra andre verdenskrig.

Velkommen!

 

lørdag 9. mars - tirsdag 2. april

Oppdal Kunstlag: Salgsutstilling med den danske avdøde kunstneren Max Victor.

Åpning lørdag 9. mars kl. 13.00  i kulturhusets galleri.

Max Victor (født i Århus 20. desember 1919- d. 21- mai 1993), var en eiendommelig, annerledes og særpreget, allsidig kunstner. Han var både maler, grafiker og billedhugger som var meget anerkjent også utenfor landets grenser. Han var en spesiell kunstner som absolutt ikke ville selge til hvem som helst og han var meget beskjeden, med svært få offentlige utstillinger, forteller Finn Wagner fra Farum Kunstforening.

«Max Victors kunst er vanskelig at sætte i bås. En overfladisk beskuer vil se en surrealist, en kubist, en eks- eller impressionist alt etter hvilket bilde det dreier seg om. Max Victors formål har aldrig været at give sin kunst en bestemt form, men at skape en menneskelig kunst ud fra givne forutsætninger, der måske har lånt udtryk fra kubismen eller surrealismen, men i en befriet form der intet har med disse retninger at gøre, fortæller Finn Wagner videre.»

Max Victors kunst vil vises i sammenheng med kunst av Ingebjørg Skalleberg og Tone Rise Viken.

Utstillingen vil kurateres av Sophie Elnan Flatval i samarbeide med Lene Skalleberg og Tone Rise Viken.

Velkommen!

 

 lørdag 6. april - søndag 22. april

"På min måte" - Kunstutstilling med Brit Mari Glomnes

Åpning lørdag 6. april kl. 13.00

Brit M. Glomnes er født i Trondheim i 1944 og bor i dag i Sandvika i Bærum. Hun begynte å male akvareller i 1994 og i 2004 fikk hun interesse for den gamle maleteknikken eggoljetempera hvor hun selv lager malingen fra grunnen av. Idag maler hun stort sett tempera og blandede teknikker som tempera/collage. Glomnes har tilegnet seg forskjellige teknikker hos kunstnere og ved kursvirksomhet og selvstudier i inn- og utland og har deltatt på en rekke utstillinger separat og kollektivt. 

Velkommen!

 

mandag 29. april - søndag 5. mai

Barnas kulturfestival

«Velkommen til Barnas Kulturfestival. Festivalen starter mandag 29.april og varer hele uka. Vi gleder oss til gøyale dager der barnehagebarn i hele Oppdal samles rundt god barnekultur.»

 Velkommen!

 

mandag 7. mai - søndag 19. mai 

Kulturskolens vårmønstring 2019 - Visuelle kunstfag
Åpning tirsdag 7. mai kl. 18.00

Elevene på visuelle kunstfag og introduksjonskurs stiller ut det de har arbeidet med gjennom kulturskoleåret.
Gled dere til en utstilling preget av kreativitet og skaperglede.

Velkommen!

 

onsdag 22. mai - mandag 10. juni

Skoleutstilling i samarbeid med Aune barneskole, Oppdal Kunstlag og Oppdal kulturhus

Skoleutstillingen viser elevarbeider fra:
Lønset skole
Midtbygda skole
Aune barneskole
Drivdalen skole
Vollan skole
Oppdal ungdomsskole

 Velkommen!

_
_
_