Perkusjon

Her kan du lese om perkusjonsundervisningen i kulturskolen

Elevene bør disponere eget instrument/trommesett. Det jobbes med ulike teknikker i perkusjonsopplæringen, og man får prøve flere instrumenter, ikke bare trommesett. Man skal lære å lese rytmer på notearket, samt selvfølgelig utvikle sin egen musikalitet og gleden ved å spille, gjennom å lytte og ha evne til samspill med andre elever.

Elevene får trening i å opptre fra første stund.

Undervisningen foregår i Studio 2 i kjelleren i Oppdal Kulturhus.

Lærer: Gjermund Strand

_
_
_