Småtroll

Musikk for alle som er 4-6 år, før de begynner på skolen.

SMÅTROLL:

Lekpreget tilbud for barn mellom 4 og 6 år (før man begynner på skolen). Småtroll driver med aktiviteter innenfor drama, rytme og bevegelse, sang og musiske aktiviteter. Gir ikke spesielle fortrinn til elevplass ved søknad til andre fag i kulturskolen. Undervisning foregår onsdager.

 

Hovedlærer: Zieduna Frengstad.

_
_
_