Teaterfag

Liker du å spille teater? Da er kanskje teaterfag noe for deg?

Her får du lære om dramalek, improvisasjon og rollespill. Du får være med og sette opp teaterstykker som vi lager selv eller som er skrevet av andre. Oppsettingene kan variere fra år til år, fra flere og små til større produksjoner.

Teaterfag er fra 2.kl. og oppover. Undervisningen foregår i grupper.

Hovedlærer: Christina Rørvik Søhol

_
_
_