2

Visuelle kunstfag

Her skaper vi visuelle uttrykk gjennom pensler, blyanter og kreative læringsmetoder!

Vårt tilbud innen visuelle kunstfag er bildefag. Her skaper vi visuelle uttrykk gjennom pensler, blyanter og kreative læringsmetoder. Meld deg på dette for å bli den nye Picasso!

Begynnerelever får mulighet til å prøve mange ulike teknikker og materialer. De får arbeide med tegning med blyant, kull, pastellkritt, male med acrylfarger, akvarellfarger og lage trykk.

På mellomstadiet bygger man på det man har lært på begynnerstadiet. Man får tilbud om å lære med avanserte teknikker. Man får arbeide med ulike måter å tegne på, som frihåndstegning etter modeller, stilleben, kroki osv. Elevene får innføring i ulike teknikker som perspektiv, lys/skygge og komposisjon.


Utstillinger: Bildefaggruppene deltar på kulturkafé med utstillinger på lik linje med andre kulturskoleelever. I tillegg legges det opp til tematiske scenetablåer i forbindelse med prosjekter ved skolen.

Lærer: Linda Marie Størdal Danielsen _
_
_