Betalingssatser i Kulturskolen

Her får du en oversikt over prisene på kulturskolen

Betalingssatser pr semester fra 01.01.2020:

Kr. 1450,- pr elevplass, alle fag

I tillegg er det avgifter for:

kr. 270,- instrumentleie
kr. 270,- materiellavgift, visuelle kunstfag
kr. 70,- kostymeavgift, dansefag
kr. 70,- kostyme- og materiellavgift, teaterfag

Makspris pr familie kr. 4650,-

(Korpselever betaler kontingent til Oppdal Juniorkorps og betaler 1300 kr/år. Søskenmoderasjon 300 kr/år.)

 

_
_
_