Foreldreråd

Kulturskolens foreldreråd

Kulturskolen har et foreldreråd. 

Når kulturskolen har "Kick-off" i forbindelse med oppstart på høsten, tar vi en liten inforunde på hva oppgavene til Foreldrerådet er.  

Foreldrerådet har som en av sine oppgaver å lage sosiale treffpunkt og arrangement for kulturskole-elevene. Vi setter også stor pris på å få hjelp av foreldre ved arrangementer vi har.

For kontakt med foreldrerådet, skriv en mail til rektor Tone Norbeck, så formidler hun kontakt med foreldrerådet.

_
_
_