Instrumenter og materiell

Hva finnes av utstyr og materiell til leie?

Instrumenter til leie

Generelt er det slik at alle elever må disponere instrument slik at de får øvd hjemme. (Se ellers retningslinjer for elever.) Men kulturskolen har til leie et begrenset antall fioliner, trekkspill, gitarer og el-basser. Utleieinstrumentene er beregnet på at man kan leie den første perioden man er elev ved en disiplin. Det vil deretter lønne seg å skaffe eget instrument. Lærer kan være behjelpelig med å gi råd om innkjøp.

Skolen tar seg av vedlikehold av instrumentet. Leietaker har ansvar for forsvarlig transport og behandling av instrumentet. Skader meldes straks til kulturskolen og leietaker ansvarer for evt reparasjonskostnader. 

Notemateriell

Lærer bestiller notemateriell og kostnaden for noter vil bli fakturert eleven sammen med semesteravgiften. 

 

_
_
_