Service-erklæring

Her kan du lese om det du kan forvente deg av oss, og hva vi forventer av deg som elev/foresatt.

Service- erklæring Oppdal Kulturskole:

Ved kulturskolen kan du forvente:

  • undervisning av kvalifiserte pedagoger/instruktører og utøvere
  • undervisning i gruppe eller individuelt, tilpasset elevens nivå
  • faglig og sosial læring i et kreativt miljø både blant elever og lærere
  • deltakelse på framvisninger
  • tilrettelegging av samspill med andre elever
  • tilbud om utviklingssamtale (elev, foresatt og lærer) minst en gang i året, ellers ved behov 
  • en halvårsplan for undervisningen i starten av hvert semester. Ferier og fridager følger grunnskoleruten
  • oppdatert info på vår hjemmeside
  • vikar ved lærers fravær. Det er ikke bestandig at dette lar seg gjøre, og da skal elevene varsles pr sms før undervisningen starter. (Derfor er det viktig at vi har det rette mobilnummeret til heimen!)
  • at dersom eleven mister tre undervisningstilfeller pga lærers sykdom vil skolepengekravet bli redusert 

Hva regnes som undervisning på vår kulturskole:

Undervisning er selvsagt ordinær undervisning med lærer. Men det er også fremvisninger og tekniske prøver i forbindelse med disse. Alt dette er en helhetlig "pakke" med undervisning i vår kulturskole.

I kulturskolens tilbud inngår flere framvisninger i løpet av skoleåret. Å delta på slike arrangemeneter, som utøver og/eller publikum, er en viktig del av opplæringen. Det forventes at alle elever deltar.


Se også "Retningslinjer, søknad, oppsigelse og permisjon"

Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Oppdal kulturhus stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_