Oppdrag

Vil du bestille et kulturskoleinnslag til ditt arrangement?

Elevene ved kulturskolen har hvert skoleår mange spørsmål om opptredener på arrangement i Oppdal. For at dette skal bli en god og trygg opplevelse for våre elever, er vi på kulturskolen avhengige av at følgende er avklart:

Informasjon til arrangøren:

  • Arrangøren betaler for innslaget men velger selv hvor mye (minimum kr. 500). Pengene går til kulturskolens fond som elevene kan søke stipend fra en gang i året. Dersom kulturskolen må medbringe utstyr til opptredenen, som el-piano, forsterkere el. lign, så belastes arrangør med kr. 500 pga. slitasje/flytte- kostnader på utstyr.
  • Våre elever setter stor pris på en oppmerksomhet når de har vært ute på en opptreden. Bak hver enkelt prestasjon som gjøres, så ligger det mange timer med iherdig øving. Hvilken type oppmerksomhet man velger å gi til våre elever bestemmes av arrangør, men vi oppfordrer til å vise at man setter pris på eleven(e) som har tatt seg tid til å komme til nettopp ditt arrangement!

Informasjon til kulturskolen:

Dato, tidspunkt, oppmøtested:

 

 

Navn, tlf.nr til kontaktperson hos arrangør:

 

 

Hvem tar imot eleven (navn, tlf.)?

 

 

Navn, tlf.nr til eleven (evt. lærer):

 

 

Hva finnes av utstyr på stedet (piano, forsterker, trommesett, notestativ osv.)?

 

 

 

Hva må kulturskolen/eleven medbringe av utstyr selv?

 

 

 

 

Hvem står for evt. transport av utøver?

 

 

Hvem står for evt. transport av utstyr?

 

 

Plan for lydsjekk/sjekk av lokalet:

 

_
_
_