Kinoalliansen

Oppdal kulturhus er med i KinoAlliansen (KA)

Partnerskap for selvstendighet
KinoAlliansen AS (KA) er et selskap med 25 kinoforetak som eiere. Eierkinoene er igjen dels kommunalt og dels privat eiet, og organisert på ulikt vis. Alle kinoene markedsføres med eget navn/logo, sammen med KA-logoen. Kinoene har som hovedregel et årlig besøkstall på mer enn 30.000, og opptil 200.000. Samlet andel av det totale norske kinomarkedet er ca 15 %.

Formålet med KA har siden starten i 2003 vært å gi kinoene i alliansen styrke i forhandlinger, og muligheter til å hente ut stordriftsfordeler på linje med det en oppnår i kommersielle kinokjeder, samtidig som en ivaretar fordelene ved lokalt eierskap og styring. Dette gir blant annet muligheter for tilpasninger til lokale forhold, nærhet til publikum, og ivaretakelse av lokale, kulturpolitiske målsettinger, samtidig som kinoen kan drives rasjonelt og med gunstige innkjøpspriser.

I KinoAlliansen AS er alle kinoene likeverdige aksjonærer:
Fram Kino AS (Bodø), Egersund komm. Kino, Elverum Kino, Kino Førde, Gjøvik Kino, Hamar Kino KF, Karmøy Komm. Kino AS, Kongsberg Kino KF, Kongsvinger Komm. Kino, Bølgen Kino (Larvik), Lillehammer Kino, Lørenskog Kino, Rana kommunale Kino, Molde Kino AS, Mosjøen kino, Namsos Komm. Kino, Oppdal kino, Filmsenteret Charlie (Porsgrunn), Sogndal Kino, Steinkjer Kommunale Kino, Stord Kommunale kino, Ullensaker kino, Voss Komm. Kino, Harstad Kino, Årnes kino