Kommende utstillinger

4. desember - 3. januar

Arakne

Fire tekstilkunstnere med tilhold i Trøndelag.

Gruppen hadde sitt første møte i juni 2007 og ble dannet på bakgrunn av et sterkt ønske om å framheve billedveven som kunstform. Samhørigheten gir oss inspirasjon og arbeidslyst. Det faglige fellesskapet blir realisert gjennom utstillinger hvor vi framstår som gruppen ARAKNE men også som fem individuelle tekstilkunstnere med billedvev som utrykksform.

Navnet ARAKNE har vi lånt fra gresk mytologi. ARAKNE var en svært begavet veverske fra Lydia som påstod at hun var flinkere til å veve billedtepper enn selveste Athene. Gudinnen fikk høre dette og utfordret ARAKNE til en vevkonkurranse. Det endte med at ARAKNE i anger og fortvilelse over å ha fornærmet gudinnen, ville henge seg. Men Athene bevarte hennes liv og skapte henne om til en edderkopp. 

Vevkollegiet ARAKNE vil på ingen måte sette seg opp mot myndighetene slik som den greske ARAKNE gjorde, men vi vil gjerne ha oppmerksonhet rundt vår kunst og derigjennom peke på aktuelle samfunnsmessige spørsmål. Veven i seg selv er et urbilde og symbol for det opprinnelige, og vi ser oss selv som representanter for en tradisjon og en kunstform som kan spores helt tilbake til antikken.

De siste årene har billedveven hatt et oppsving flere steder i Europa, og det er kunstnerne selv som har tatt initiativet. Vi har kontakt med medlemmer av både European Tapestry ForumDansk Gobelinkunst og The British Tapestry Group. Disse gruppene har hatt flere store utstillinger rundt omkring i Europa, og vi vet at publikum viser stor interesse. Vevkollegiet ARAKNE er således i takt med tiden og delaktig i en større bevegelse for å fremme billedveven. Vi er engasjerte kunstnere som vil at vår kunst skal være aktuell og gjerne skape debatt.

8. - 26. januar

Kari Solberg

29. januar - 28. februar

Oppdal kunstlag

1. - 8. mars

Ung Kultur Møtes

12. - 31. mars

Oppdal kunstlag; jubileumsutstilling Gunnar Veggen

2. - 25. april

Rigmor Winther

26. april - 9. mai

Barnas kulturfestival

10. - 23. mai

Elevutstilling, visuelle kunstfag, kulturskolen

24. mai - 9. juni

Skoleutstillingen

10. juni - 18. juli

Per Arild Mørseth

22. juli - 8. august

Pilegrimsutstillingen

1. - 21. september

Anne Kristin Myrseth og Kristina Karlsen

24. september - 18. oktober

Oppdal kunstlags høstutstilling

19. - 23. oktober

Ramaskrik

26. oktober - 15. november

Elin Glærum Haugland

16. november - 1. desember

Julemarked

3. desember - 3. januar

Oppdal kunstlags medlemsutstilling