Kontakt oss

Oppdal Kulturhus KF

Org. Nr. 990 144 575
 
Adresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

tlf 72401015
   
E-post [email protected]
INTERNETT www.oppdalkulturhus.no


Daglig leder
Inge Lauritzen 
Telefon: 418 46 435
[email protected]

Kinosjef
Morten Haagensen
Telefon: 971 97 060
[email protected]

Bookingansvarlig / kurs-konferanse
Guri Hokseng 
Telefon: 473 71 481
[email protected]

Avdelingsleder Kafe / kiosk / info / billett
Gunn Tokstad Ersvik
Telefon 909 33 401
[email protected]

Avdelingsleder Badeanlegg
Finn Roar Mjøen
Telefon: 906 81 370
[email protected]

Driftoperatør (bygg / teknisk utstyr)
Ivar Moldal  
Telefon: 900 16 234
[email protected]

Biblioteksjef
Claus Christian Hansen
Telefon: 911 87 238
[email protected]

Avdelingsleder Oppdalsmuseet
Heidi Pawlik Carlson 
Telefon: 916 44 172
[email protected]

Kulturskolerektor
Tone Norbeck
Telefon: 902 04 336
[email protected]

Avdelingsleder Ungdomsklubb
Siv Anita Rise
Telefon: 901 91 086
[email protected]


Driftstekniker (scene, lyd, lys)
Olav J. Hoel
Telefon: 404 03 053 
[email protected]

 
Styrets sammensetning

Styremedlemmer 2019-20:

Geir Arild Espnes
Leder
Knut Sneve Nestleder
Gerd Staverløkk Styremedlem
Jan Bjørkås Styremedlem
Guri Hokseng Ansattes representant i styret

Vara

Martine Hårstad 1. vara
Arnt Gulaker                2. vara
Ingrid Mellem  
3. vara
Heidi P Carlson Vara for ansattes representant