Kontakt oss

Oppdal Kulturhus KF

Org. Nr. 990 144 575
 
Adresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

tlf 72401015
   
E-post post@oppdalkulturhus.no
INTERNETT www.oppdalkulturhus.no


Daglig leder
Inge Lauritzen 
Telefon: 418 46 435
inge.lauritzen@oppdal.kommune.no

Kinosjef
Morten Haagensen
Telefon: 971 97 060
morten.haagensen@oppdal.kommune.no

Bookingansvarlig arrangement + kurs-konferanse-møter
Guri Hokseng 
Telefon: 473 71 481
guri.hokseng@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Kafe / kiosk / info / billett
Gunn Tokstad Ersvik
Telefon 906 27 209
gunn.ersvik@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Badeanlegg
Finn Roar Mjøen
Telefon: 906 81 370
finn.mjoen@oppdal.kommune.no

Driftoperatør (bygg / teknisk utstyr)
Ivar Moldal  
Telefon: 900 16 234
ivar.moldal@oppdal.kommune.no

Biblioteksjef
Claus Christian Hansen
Telefon: 911 87 238
claus.hansen@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Oppdalsmuseet
Heidi Pawlik Carlson 
Telefon: 916 44 172
heidi.carlson@oppdal.kommune.no

Kulturskolerektor
Tone Norbeck
Telefon: 902 04 336
tone.norbeck@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Ungdomsklubb
Siv Anita Rise
Telefon: 901 91 086
siv.rise@oppdal.kommune.no


Driftstekniker (scene, lyd, lys)
Olav J. Hoel
Telefon: 404 03 053 
olav.hoel@oppdal.kommune.no

 
Styrets sammensetning

Styremedlemmer 2023-24:

Roar Skimmeli
Leder
Knut Sneve Nestleder
Linda Blindheim
Styremedlem
Marte J Carstens
Styremedlem
Heidi Pawlik Carlson Ansattes representant i styret

Vara

Iver Vammervold 1. vara
Alf Morten Olsen           
2. vara
 
3. vara
Torleiv Skjøtskift
Vara for ansattes representant