Kulturhusets venner

Kulturhusets venner

HVORDAN BLI MEDLEM?

Medlemskontigent kr 200, kr 300 for par.

Betales til kto. 4266 14 63958, oppgi e-postadresse, gjerne telefon og postadresse.

Medlemsliste legges i kafe/billettsalg i kulturhuset.

Spørsmål til Nils Lyssandtræ 476 58 660 eller Ola Arne Aune 970 79 868

Kulturhusets venner skal:

Bidra til kulturaktiviteter for alle, og økt bruk av hele huset. Fremme interesse for kulturlivet, støtte opp om arrangement, og være et talerør for publikum.

  • Løpende aktiviteter.

-  Vokko som kjæm. E-post om ukens aktiviteter i kulturhuset. (Ansvarlig Ola Arne Aune)

-  Kulturhusets Venners Face-bok gruppe (Ansvarlig: Ola Arne Aune)

-  Årlig tur til et "sommerspill"

  • Riksteateret kommer:

-  Musikk i foajeen før Riksteaterforestillinger. (Kulturskolen).

-  «Teater for en kinobillett». Billetter til utvalgte/ prioriterte grupper.

-  Billetter til medlemmer/prioriterte målgrupper.

  • -  Formidle ros og ris fra brukere og publikum.

-  Kulturhusets venner på Kulturhusetsnettsider; http://oppdalkulturhus.no/om-   kulturhuset/kulturhusets-venner/

Sist revidert 21.10.2019