Ledige stillinger

Oppdal har i flere år blitt rangert som en av landets beste kommuner etter Kommunal Rapports kommunebarometer. Oppdal er nr 6 av kommunene i Trøndelag, beste fylke i Telemarkforskning sin kulturindeks. 7.000 innbyggere har et bredt tilbud med fritidsaktiviteter å velge i. Folketallet har økt med 700 siste femten år og det investeres pr dato over 1 milliard i nye næringsvirksomhet og nye bygg. E6 og jernbanen går gjennom bygda, og det er bare 12 mil til Trondheim. Med 3.900 fritidseiendommer er Oppdal den nest største hyttekommunen nord for Dovrefjell.

Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings- og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er pt 58 ansatte fordelt på 29 årsverk og omsetter for ca 31 mill. Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.

 

Vi har ingen ledige stillinger for øyeblikket