Informasjon om smittevern i Oppdal kulturhus

Vi som arbeider i Oppdal kulturhus tar Covid-19 og smittevern på alvor. Du skal som vår gjest være trygg på at du kommer til et bygg som holder høy standard på renhold og smittevern.


Fra fredag 16. april

er kulturhusets avdelinger åpne i ht de siste koronatiltak og restriksjoner fra myndighetene;

Du skal være trygg når du kommer til oss. Her er litt informasjon og noen greie regler vi anmoder alle om å følge;

  1. Hold deg hjemme dersom du er syk.
  2. Vær nøye med håndhygiene.
  3. Følg 1-meters regelen og ta hensyn til andre rundt deg.
  4. Sprit hender og registrerer deg uoppfordret på QR-kode når du kommer til huset.

Pr dato er altså hele huset åpent. Info om åpningstider til de ulike avdelinger og i fbm arrangement og aktiviteter skal du finne på vår hjemmeside. Vi følger de retningslinjer, krav og veiledere for relevante arrangement og aktiviteter som er satt av både de nasjonale helsemyndighetene og lokale myndighetene. De enkelte avdelinger kan ha sine egne og bransjemessige tilrettelegginger når det kommer til smittevern og renhold. Følg de retningslinjer som blir gitt.

Kino, scene/sal

• Kjøp gjerne billetter fra vår hjemmeside, www.oppdalkulturhus.no

• Ved billettkjøp låses automatisk 1 sete (dvs. 1 meter) på hver side av din(e) billett(er)

• Kinosalen og storsalen har fast amfi og et maksimalt salg på inntil 100 solgte billetter ifbm. kino og andre arrangement

• Alle kontaktflater i salene renses mellom hver forestilling


• I foajeen vil du møte ansatte og vakter som gir beskjeder og styrer innslipp slik vi unngår opphopning av publikum.

• Garderoben er stengt. Yttertøy tar du med deg inn i saler og legger dem på ledig sete ved siden av der du skal sitte.

• Ved konserter/kulturarr. velger du inngang i Storsal med utgangspunkt i setenummer; 1-12 i høyre dør, 13-25 i venstre dør.


For nærmere informasjon om smittesituasjonen og smittevern i Oppdal se Oppdal kommune sin hjemmeside!

Denne informasjonen ble oppdatert fredag 16. april.

 

_
_
_