Kontakt oss

Oppdal Kulturhus KF

Org. Nr. 990 144 575
 
Adresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

tlf 72401015
   
E-post post@oppdalkulturhus.no
INTERNETT www.oppdalkulturhus.no


Daglig leder
Inge Lauritzen 
Telefon: 418 46 435
inge.lauritzen@oppdal.kommune.no

Kinosjef
Morten Haagensen
Telefon: 971 97 060
morten.haagensen@oppdal.kommune.no

Bookingansvarlig / kurs-konferanse
Guri Hokseng 
Telefon: 473 71 481
guri.hokseng@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Kafe / kiosk / info / billett
Gunn Tokstad Ersvik
Telefon 909 33 401
gunn.ersvik@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Badeanlegg
Finn Roar Mjøen
Telefon: 906 81 370
arne.mjoen@oppdal.kommune.no

Driftoperatør (bygg / teknisk utstyr)
Ivar Moldal  
Telefon: 900 16 234
ivar.moldal@oppdal.kommune.no

Biblioteksjef
Claus Christian Hansen
Telefon: 911 87 238
claus.hansen@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Oppdalsmuseet
Heidi Pawlik Carlson 
Telefon: 916 44 172
heidi.carlson@oppdal.kommune.no

Kulturskolerektor
Tone Norbeck
Telefon: 902 04 336
tone.norbeck@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Ungdomsklubb
Siv Anita Rise
Telefon: 901 91 086
siv.rise@oppdal.kommune.no


Driftstekniker (scene, lyd, lys)
Olav J. Hoel
Telefon: 404 03 053 
olav.hoel@oppdal.kommune.no

 
Styrets sammensetning

Styremedlemmer 2019-20:

Geir Arild Espnes
Leder
Knut Sneve Nestleder
Gerd Staverløkk Styremedlem
Jan Bjørkås Styremedlem
Guri Hokseng Ansattes representant i styret

Vara

Martine Hårstad 1. vara
Arnt Gulaker                2. vara
Ingrid Mellem  
3. vara
Heidi P Carlson Vara for ansattes representant
_
_
_