Kontakt oss

Oppdal Kulturhus KF

Org. Nr. 990 144 575
 
Adresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

tlf 72401500
Faks 72401001
E-post post@oppdalkulturhus.no
INTERNETT www.oppdalkulturhus.no


Daglig leder
Inge Lauritzen 
Telefon: 72 40 15 01
inge.lauritzen@oppdal.kommune.no

Kinosjef
Morten Haagensen
Telefon: 72 40 15 03
morten.haagensen@oppdal.kommune.no

Bookingansvarlig / kurs-konferanse
Guri Hokseng 
Telefon: 72 40 15 16
guri.hokseng@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Kafe / kiosk / info / billett
Gunn Tokstad Ersvik
Telefon 72 40 15 17
gunn.ersvik@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Badeanlegg
Arne Otto Mjøen
Telefon: 72 40 15 40
arne.mjoen@oppdal.kommune.no

Driftoperatør (bygg / teknisk utstyr)
Ivar Moldal   Telefon: 72 40 15 51 ivar.moldal@oppdal.kommune.no


Biblioteksjef
Claus Christian Hansen
claus.hansen@oppdal.kommune.no
Telefon: 911 87 238

Avdelingsleder Oppdalsmuseet
Heidi Pawlik Carlson 
Telefon: 72 40 15 15 - 415 11 509
heidi.carlson@oppdal.kommune.no

Kulturskolerektor
Tone Norbeck
Telefon: 72 40 15 62
tone.norbeck@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Ungdomsklubb
Siv Anita RiseTelefon: 917 32 731 siv.rise@oppdal.kommune.no

Driftst ekniker (scene, lyd, lys)
Olav J. Hoel
Telefon: 40 40 30 53 (mobil)
olav.hoel@oppdal.kommune.no

 
Styrets sammensetning

Styremedlemmer 2019-20:

Ingrid Grøtte Johanson
Leder
Knut Sneve Nestleder
Gerd Staverløkk styremedlem
Jan Bjørkås styremedlem
Guri Hokseng ansattes representant i styret

Vara

Martine Hårstad 1. vara
Arnt Gulaker                2. vara
Ingrid Mellem  
3. vara
Heidi P Carlson vara for ansattes representant
_
_
_