Kulturhusets venner

Kulturhusets venner

HVORDAN BLI MEDLEM?

Medlemskontigent kr 200, kr 300 for par.

Betales til kto. 4266 14 63958, oppgi e-postadresse, gjerne telefon og postadresse.

Medlemsliste legges i kafe/billettsalg i kulturhuset.

Spørsmål til Nils Lyssandtræ 476 58 660 eller Odd Kjærem 992 35 839.

Kulturhusets venner skal:

Bidra til kulturaktiviteter for alle, og økt bruk av hele huset. Fremme interesse for kulturlivet, støtte opp om arrangement, og være et talerør for publikum.

AKTIVITETSPLAN 2017

  • Løpende aktiviteter.

-  Vokko som kjæm. E-post om ukens aktiviteter i kulturhuset. (Ansvarlig Ola Arne Aune)

-  Kulturhusets Venners Face-bok gruppe (Ansvarlig: Jorunn Fjøsne Lien)

-  Onsdagstreff i foajeen.  Kl. 1230 -1400, Åpent for alle. (Ansvarlig Ola Arne Aune)

  • Teaterturer (Ansvarlig styret)

-  Den siste viking, midten av august.

-  Stiklestad, olsok (samarbeidspartner avklares)

  • Riksteateret kommer:

-  Formøter (i samarbeid med biblioteket) Ca. 1 uke før forestilling

-  Musikk i foajeen (biblioteksgalleriet) før Riksteaterforestilling. (Kulturskolen).

-  «Teater for en kinobillett». Billetter til utvalgte/ prioriterte grupper.

-  Billetter til medlemmer/prioriterte målgrupper.

  • Filmkveld: Medlemskveld med servering, planlagt i oktober/november 2017
  • Dialogmøter med kulturhusadministrasjonen. 4 møter tilpasset årshjulet (15. februar, 24. mai, 6. september, 8. november).

-  Formidle ros og ris fra brukere og publikum.

-  Kulturhusets venner på Kulturhusetsnettsider; http://oppdalkulturhus.no/om-   kulturhuset/kulturhusets-venner/

Sist revidert 07.04.2017

_
_
_