Ledige stillinger

 

Oppdal er rangert som landets beste kommune etter Kommunal Rapports kommunebarometer for 2018. Oppdal er nr 18 av landets kommuner i Telemarkforskning sin siste kulturindeks. 7.000 innbyggere har et rikt tilbud av fritidsaktiviteter å velge i. Folketallet har økt med 700 de siste femten år og det investeres pr dato nærmere 1 milliard i ny næringsvirksomhet og nye bygg.  E6 og jernbanen går gjennom bygda, det er bare 12 mil til Trondheim. Med 3.800 fritidseiendommer er Oppdal den største hyttekommunen nord for Dovrefjell.

Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings- og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er pt 58 ansatte fordelt på 29 årsverk og omsetter for ca 31 mill. Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.

 

Barne- og ungdomsarbeider

Til ungdomsklubben søker vi barne- og ungdomsarbeider i 35% fast stilling. Arbeidet vil bestå av å tilrettelegge for og gjennomføre fritidsaktiviteter sammen med ungdom i alderen 13 til 18 år fortrinnsvis på ettermiddag og kveld.

Ungdomsklubben har normalt fire ansatte fordelt på ca 1 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF. Vi driver tradisjonell ungdomsklubb med en rekke ulike aktiviteter. Klubben er et populært møtested og nærmere 50 ungdommer er innom på en vanlig klubbkveld. Crewgjengen er en aktiv medspiller i utvalgte arrangement i kulturhuset. Noe av stillingen består i å følge opp dette crewet, bl.a på helg.

Vi ønsker oss en trygg voksen som gjennom gode holdninger evner å skape gode relasjoner til de ulike ungdommene som benytter seg av fritidstilbudet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må være motivert, kreativ og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og gode holdninger. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Menn oppfordres til å søke.

Det er ønskelig med erfaring fra forebyggende ungdomsarbeid og fagbrev i Barne og -ungdomsarbeiderfaget.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes 1. januar 2020.
Politiattest av nyere dato må legges fram.

Evt. spørsmål kan rettes til klubbleder for ungdomsklubben, Siv Anita Rise, tlf. 917 32 731

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no
Søknadsfrist: tirsdag 1. Oktober 2019

 

Biblioteksjef

Vi søker biblioteksjef i 100% stilling ved folkebiblioteket i Oppdal kommune. Biblioteket har fire ansatte fordelt på 2,3 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. Foruten tradisjonell utlånsvirksomhet med ca 26.000 utlån pr år, er biblioteket et populært møtested, og en aktiv medspiller i ulike arrangement.

Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som skal inneha det faglige og administrative ansvaret for bibliotekets virksomhet. Stillingen har delegert ansvar for personal, mål, budsjett, og resultat. Du skal videreutvikle, markedsføre og styrke biblioteket som arena for kunnskap, debatt og kulturformidling. Videre skal du bidra med utvikling av skolebibliotekene, samarbeide med lokale lag og foreninger der det er naturlig og initiere utviklingsprosjekter.

Vi søker en person med erfaring som leder i bibliotekvirksomhet. Du må gjerne ha noen gode tanker omkring den utvidete rollen biblioteket skal ha for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Strategisk handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag vil være et viktig måldokument.

Du må minimum ha 3-årig utdanning innenfor bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende. Videre må du ha digital kompetanse og kunnskap om formidling. Vi bruker biblioteksystemet Mikromarc3.

Du må være utviklingsorientert, positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Det må påregnes en kveldsvakt i uka og vakt hver tredje lørdag.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes så snart som mulig eller senest 1. februar 2020.
Ev spørsmål kan rettes til biblioteksjef Malin Kvam, tlf 7240 1520 eller daglig leder for Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 7240 1501.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no
Søknadsfrist: torsdag 17. oktober 2019.

 

_
_
_