Ledige stillinger

 

Oppdal er rangert som landets beste kommune etter Kommunal Rapports kommunebarometer for 2018. Oppdal er nr 33 av landets kommuner i Telemarkforskning sin siste kulturindeks. 7.000 innbyggere har tilbudt fritidsaktiviteter til å velge i. Folketallet har betalt med 700 siste femte år og investorer pr dato over 1 milliard i det nye næringsvirksomheten og det nye bygget. E6 og jernbanen går gjennom bygda, det er bare 12 mil til Trondheim. Med 3.800 fritidseiendommer er Oppdal den største hyttekommunen nord for Dovrefjell.

Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings- og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er pt 58 ansatte fordelt på 29 årsverk og omsetter for ca 31 mill. Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.

 

Vi har ledig stilling som

Avdelingsleder badeanlegg


Vi søker avdelingsleder i 100% stilling ved badeanlegget i Oppdal. Badeanlegget har åtte hel- og deltidsansatte fordelt på 3,7 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. På dagtid tilbyr svømmeanlegget lovpålagt opplæring for barn og unge samt trening og aktivitet tilpasset ulike grupper. På ettermiddag, kveld og helg drives kommersiell virksomhet. I løpet av et år er det ca 42.000 personer som besøker badeanlegget.

Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som skal inneha det faglige, administrative og tekniske ansvaret for badeanleggets virksomhet. Stillingen har delegert ansvar for personal, mål, budsjett og resultat. Du skal samarbeide med skoler, fysioterapeuter, svømmeklubber og andre lag og foreninger der det er naturlig og initiere aktivitet og utvikling.

Vi søker en person som gjerne har erfaring som leder i badeanlegg. Du må være i god fysisk form, ha gode svømmeferdigheter og kunne dykke ned på 3,5 meter. Du må ha teknisk innsikt og praktiske evner til å kunne betjene, drifte og vedlikeholde anlegget. Vi ønsker også at du har noen gode tanker om hvordan anlegget kan utvikles videre både innenfor gjeldende og endrede rammebetingelser.

Du må være utviklingsorientert, positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Det må påregnes vakter både på kveld og helg.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes så snart som mulig eller senest 1. september 2020.
Ev spørsmål kan rettes til daglig leder for Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 7240 1501.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no
Søknadsfrist: mandag 25. mai 2020 kl 23:59.

Lærer ved kulturskolen

Vi søker lærer i 15,4% stilling til undervisning i fløyte, klarinett og saxofon.

Vi ønsker en kreativ og initiativrik person som vil inspirere barn og unge til å utvikle seg innen faget. Du arbeider ukentlig med undervisning av elever, bidrar til å skape aktivitet og engasjement og deltar i kulturskolens arrangement sammen med elever og øvrige ansatte i kulturskolen. Som lærer ved kulturskolen forventes det at du arbeider etter metodiske prinsipp og legger vekt på å sikre en faglig god opplæring som skaper musikkglede og lyst hos elevene. Du deltar i det faglige fellesskapet og yter et positivt bidrag til at aktivitetsplaner og målsettinger nås.

Det er ønskelig at du har høyskoleutdanning, erfaring og interesse innenfor fagområdet samt pedagogisk kompetanse. Relevant praksis fra opplæring og undervisning i kulturskole eller skole for øvrig vil også være en fordel. Du må også ha kunnskap om og erfaring med bruk av IKT-verktøy.

Videre vektlegger vi personlige egenskaper som kreativitet, fleksibilitet, selvstendighet og en profesjonell serviceinnstilt holdning, samt evne og vilje til samarbeid internt og eksternt, og til strukturert og målrettet planlegging.

Vi byr på interessante arbeidsoppgaver, dyktige kollegaer, et godt arbeidsmiljø samt spennende muligheter til å påvirke og utvikle egen arbeidsplass.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes 01. august 2020.
Evt. spørsmål kan rettes til Tone Norbeck, tlf. 72401562 eller tone.norbeck@oppdal.kommune.no

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no
Søknadsfrist: 31. mai 2020 kl 23:59

 

_
_
_