Ledige stillinger

 

Oppdal har i flere år blitt rangert som en av landets beste kommuner etter Kommunal Rapports kommunebarometer. Oppdal er nr 6 av kommunene i Trøndelag, beste fylke i Telemarkforskning sin kulturindeks. 7.000 innbyggere har et bredt tilbud med fritidsaktiviteter å velge i. Folketallet har økt med 700 siste femten år og det investeres pr dato over 1 milliard i nye næringsvirksomhet og nye bygg. E6 og jernbanen går gjennom bygda, og det er bare 12 mil til Trondheim. Med 4.000 fritidseiendommer er Oppdal den nest største hyttekommunen nord for Dovrefjell.

Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings- og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er pt 58 ansatte fordelt på 28 årsverk og omsetter for ca 31 mill. Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.

 

Rådgiver


Vi søker rådgiver i 100% ettårig prosjektstilling med mulighet til forlengelse ved Oppdal kulturhus.  

Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som særlig skal arbeide med ulike museumsfaglige spørsmål og utfordringer. Rådgiveren skal bistå med veiledning og faglig bistand når det kommer til utredninger, planarbeid og søknader for å sikre bedre tilrettelegging ved avdeling Oppdalsmuseet innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying, i tråd med nasjonale mål og føringer og innenfor virksomhetens rammer.

Mer konkret vil dette dreie seg om arbeid med bl.a samlingsplan, forvaltningsplan og formidlingsplan. Vi står i spennende utviklingsprosesser og du skal kunne bidra med råd og anbefalinger på aktuelle prosjekter. Til stillingen ligger det også samarbeid med regionale institusjoner innen kulturminnevern samt det å representere virksomheten og opprettholde dialog med faglige nettverk.

Vi søker en person med erfaring fra rådgivning, administrasjon og museal virksomhet. Du må gjerne ha noen tanker omkring de rollene museet skal ha for å fremme opplysning, frivillighet og aktivitet og ellers være en sentral aktør innen lokalt kulturminnevern. Virksomhetens mål- og strategiplan samt måldokument vil være viktige styringsdokument.

Du bør ha høyere utdanning innen museale fag eller tilsvarende. Vi ønsker også at du innehar digital kompetanse og kunnskap om formidling. Du må være utviklingsorientert, positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Seks måneders prøvetid. Stillingen tiltredes så snart som mulig.
Ev spørsmål kan rettes til daglig leder for Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 418 46 435.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no
Søknadsfrist: tirsdag 29. juni 2021.

 

 

 

_
_
_