Ledige stillinger

Vi har ledig vikariat som
Biblioteksjef

Vi søker vikar i 100% stilling som biblioteksjef ved folkebiblioteket i Oppdal kommune. Biblioteket har fire ansatte fordelt på 2,3 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. Foruten tradisjonell utlånsvirksomhet med ca 26.000 utlån pr år, er biblioteket et populært møtested, og en aktiv medspiller i ulike arrangement.

Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som skal inneha det faglige og administrative ansvaret for bibliotekets virksomhet. Stillingen har delegert ansvar for personal, mål, budsjett, og resultat. Du skal videreutvikle, markedsføre og styrke biblioteket som arena for kunnskap, debatt og kulturformidling. Videre skal du bidra med utvikling av skolebibliotekene, samarbeide med lokale lag og foreninger der det er naturlig og initiere utviklingsprosjekter.

Vi søker en person med erfaring fra bibliotekvirksomhet, helst som leder. Du må gjerne ha noen gode tanker omkring den utvidete rollen biblioteket skal ha for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, som en uavhengig møteplass og en del av den kulturelle grunnmuren i. Strategisk handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag vil også være et viktig måldokument.

Du må minimum ha 3-årig utdanning innenfor bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende. Videre må du ha digital kompetanse og kunnskap om formidling. Vi bruker biblioteksystemet Mikromarc3.

Du må være utviklingsorientert, positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Det må påregnes en kveldsvakt i uka og vakt hver tredje lørdag.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes 1. august 2018. Det er mulighet for forlengelse etter endt vikariat.

Evt. spørsmål kan rettes til daglig leder for Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 7240 1501 eller biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen, tlf 7240 1520.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmeside Søknadsfrist: tirsdag 3. april 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har ledig 25% stilling som
Bibliotekar

Vi ønsker å fylle en 25% stilling som bibliotekar ved folkebiblioteket i Oppdal kommune i et engasjement ut 2019. Biblioteket har fire ansatte fordelt på 2,3 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. Foruten tradisjonell utlåns-virksomhet med ca 26.000 utlån pr år, er biblioteket et populært møtested, og en aktiv medspiller i ulike arrangement.

Vi ønsker oss en sosial, omgjengelig og kreativ person, med gode litteraturkunnskaper, og gjerne med erfaring fra formidling til barn og unge. Du vil ta del i planlegging og gjennomføring av ulike arrangement, samt skole- og barnehagebesøk.

Vi søker en person med erfaring fra bibliotekvirksomhet.

Du må gjerne ha utdanning innenfor bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende. Videre må du ha digital kompetanse og kunnskap om formidling. Vi bruker biblioteksystemet Mikromarc3.

Du må være positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Det må påregnes både kveldsvakter og lørdagsarbeid.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes 1. juli 2018.

Evt. spørsmål kan rettes til daglig leder for Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 7240 1501 eller biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen, tlf 7240 1520.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider. Søknadsfrist: tirsdag 20. mars 2018.

 

 

 

 

_
_
_