Ledige stillinger

 

Oppdal er rangert som landets beste kommune etter Kommunal Rapports kommunebarometer for 2018. Oppdal er nr 33 av landets kommuner i Telemarkforskning sin siste kulturindeks. 7.000 innbyggere har et rikt tilbud av fritidsaktiviteter å velge i. Folketallet har økt med 700 de siste femten år og det investeres pr dato over 1 milliard i ny næringsvirksomhet og nye bygg.  E6 og jernbanen går gjennom bygda, det er bare 12 mil til Trondheim. Med 3.800 fritidseiendommer er Oppdal den største hyttekommunen nord for Dovrefjell.

Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings- og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er pt 58 ansatte fordelt på 29 årsverk og omsetter for ca 31 mill. Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.

 

XX

V

 

_
_
_