Om kulturskolen

Betalingssatser i Kulturskolen

Her får du en oversikt over prisene på kulturskolen

 

Betalingssatser pr semester fra 01.01.2021

Kr. 1500,- pr elevplass, alle fag

I tillegg er det avgifter for:

kr. 270,- instrumentleie
kr. 270,- materiellavgift, visuelle kunstfag
kr. 70,- kostymeavgift, dansefag
kr. 70,- kostyme- og materiellavgift, teaterfag

Makspris pr familie kr. 4650,-

(Korpselever betaler kontingent til Oppdal Juniorkorps og betaler 1300 kr/år. Søskenmoderasjon 300 kr/år.)

Retningslinjer, søknad, oppsigelse og permisjon

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge i Oppdal fra 4- 18 år. (Når de er ferdige med videregående, går de ut som elev fra oss.)

Vi forventer av deg som er elev/foreldre/foresatt hos oss at:

 • eleven møter forberedt til undervisning
 • eleven møter presis til undervisning og gir beskjed i forkant av fravær
 • man skaffer til veie nødvendig utstyr/noter etter avtale med læreren
 • man setter seg inn i fristene vi har
 • foreldre motiverer til egeninnsats
 • foreldre holder god kontakt med skolen/lærer og informerer om forhold som kan ha betydning for undervisningen
 • man ved evt. problemer tar kontakt lærer eller skolens ledelse slik at vi sammen kan finne løsninger
 • skolepenger blir betalt. Manglende betaling kan føre til tap av elevplass
 • eleven deltar på framvisninger, som utøver og/eller publikum. Dette er en viktig del av opplæringen

Oppmøte/fravær:
Elevene skal møte i rett tid til alle undervisningstimer. Dersom eleven er forhindret fra å møte til undervisningstime, må det meldes på forhånd direkte til lærer, ellers vil fraværet regnes som ugjyldig. Om elever har to ugyldige fravær på rad, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse, kan elevplassen bli sagt opp fra kulturskolens side fra neste semester. Elever kan ikke få igjen forsømte timer.

Se også vår service-erklæring!

Søknad:
Vi mottar hvert eneste år en stor mengde søknader til elevplasser i kulturskolen. Søkere vil bli kontaktet dersom det blir ledige plasser. De som takker ja til elevplass er forpliktet til å betale semesteravgift selv om de skulle slutte i løpet av semesteret. Plassen beholdes uten fornyet søknad til den sies opp dersom elevreglene overholdes.

Søknadsfristene er 10.mai for høstsemesteret og 10.desember for vårsemesteret, men du kan søke når du vil.  Søknaden må sendes elektronisk via kulturskolens nettsider, til venstre i menyen, under "Søk Plass". 

Oppsigelse:
Elevplassen beholdes til den sies opp skriftlig. Muntlig godtas ikke. Plassen må sies opp skriftlig innen 10.mai for høstsemesteret og 10.desember for vårsemesteret på elevens egen speedadmin- side.                               

Oppsigelser som kommer etter fristens utløp blir belastet med semesteravgift for det kommende semesteret.

Flere disipliner / bytte av disiplin:
Hvis man ønsker mer enn 1 plass i kulturskolen, gjør vi oppmerksom på at søkere uten elevplass går foran de som allerede har plass hos oss. Søknadsfristene for flere disipliner eller bytte av disiplin er 10.mai for høstsemesteret og 10.desember for vårsemesteret.

Permisjon:
Kulturskolen kan etter skriftlig søknad innvilge permisjon for ett skoleår i gangen. Dette gjelder ved sykdom eller midlertidig flytting fra kommunen. Begrunnet søknad sendes per post eller mail til [email protected]

Klageinstans
Administrasjonen ved Kulturskolen. Klage sendes per post eller mail til [email protected].

Service-erklæring

Her kan du lese om det du kan forvente deg av oss, og hva vi forventer av deg som elev/foresatt.

Ved kulturskolen kan du forvente:

 • undervisning av kvalifiserte pedagoger/instruktører og utøvere
 • undervisning i gruppe eller individuelt, tilpasset elevens nivå
 • faglig og sosial læring i et kreativt miljø både blant elever og lærere
 • deltakelse på framvisninger
 • tilrettelegging av samspill med andre elever
 • tilbud om utviklingssamtale (elev, foresatt og lærer) minst en gang i året, ellers ved behov 
 • en halvårsplan for undervisningen i starten av hvert semester. Ferier og fridager følger grunnskoleruten
 • oppdatert info på vår hjemmeside
 • vikar ved lærers fravær. Det er ikke bestandig at dette lar seg gjøre, og da skal elevene varsles pr sms før undervisningen starter. (Derfor er det viktig at vi har det rette mobilnummeret til heimen!)
 • at dersom eleven mister tre undervisningstilfeller pga lærers sykdom vil skolepengekravet bli redusert 

Hva regnes som undervisning på vår kulturskole:

Undervisning er selvsagt ordinær undervisning med lærer. Men det er også fremvisninger og tekniske prøver i forbindelse med disse. Alt dette er en helhetlig "pakke" med undervisning i vår kulturskole.
I kulturskolens tilbud inngår flere framvisninger i løpet av skoleåret. Å delta på slike arrangemeneter, som utøver og/eller publikum, er en viktig del av opplæringen. Det forventes at alle elever deltar.

Kulturskolen har egen kulturskole-rute, og følger grunnskolens fridager og ferier.

Se også "Retningslinjer, søknad, oppsigelse og permisjon"

Instrumenter og materiell

Hva finnes av utstyr og materiell til leie?

Instrumenter til leie

Generelt er det slik at alle elever må disponere instrument slik at de får øvd hjemme. (Se ellers retningslinjer for elever.) Men kulturskolen har til leie et begrenset antall fioliner, trekkspill, gitarer og el-basser. Utleieinstrumentene er beregnet på at man kan leie den første perioden man er elev ved en disiplin. Det vil deretter lønne seg å skaffe eget instrument. Lærer kan være behjelpelig med å gi råd om innkjøp.

Skolen tar seg av vedlikehold av instrumentet. Leietaker har ansvar for forsvarlig transport og behandling av instrumentet. Skader meldes straks til kulturskolen og leietaker ansvarer for evt reparasjonskostnader. 

Notemateriell

Lærer bestiller notemateriell og kostnaden for noter vil bli fakturert eleven sammen med semesteravgiften. 

Foreldreråd

Kulturskolen har et foreldreråd. 
Når kulturskolen har "Kick-off" i forbindelse med oppstart på høsten, tar vi en liten inforunde på hva oppgavene til Foreldrerådet er.  
Foreldrerådet har som en av sine oppgaver å lage sosiale treffpunkt og arrangement for kulturskole-elevene. Vi setter også stor pris på å få hjelp av foreldre ved arrangementer vi har.

For kontakt med foreldrerådet, skriv en mail til rektor Tone Norbeck, så formidler hun kontakt med foreldrerådet.

Historikk: "Fra Lenes Ballettskole og Lenes Dansesenter til Oppdal Kulturskole"

Fra høsten 2015 kunne Oppdal Kulturskole også tilby forskjellige dansefag. Men det startet allerede i august 1991, med Lene Skalleberg og Lenes Ballettskole!

I august 1991 startet ”Lenes Ballettskole” på Oppdal av Lene Skalleberg, som kunne se tilbake på en karriere gjennom 17 år som danser i Operaballetten,nå kjent som Nasjonalballetten ved Den Norske Opera og Ballett.Det startet med 3 grupper med til sammen 35 elever. Undervisningen var med Lene Skalleberg i klassisk ballett og barnedans. Vi fikk treningslokaler i Elkjøpbygget, hvor vi fremdels er. I tillegg bruker vi nå sal nr 2 i samme bygning. Vi har i perioder også brukt enda en dansesal nr 3 på Oppdal Videregående skole.

I starten av 1992 deltok ballettskolen i Ungdommens kulturmønstring med to innslag og gikk videre til fylkesfinalen. Det har vært årlig deltakelse i UKM, og innslagene har vært så heldige å komme til fylkesfinalen og i 1999 til landsfinalen. 6. juni 1992 var den aller første forestillingen i Oppdal kino. Da deltok også 4 solister fra Nasjonalballetten. Det har opp gjennom årene vært mange flotte gjesteopptredener derfra. Dansesenteret har hatt årlige vårforestillinger som avslutning på vårsemesteret, og i tillegg forestilling første søndag i advent siden 1998.Etter 2008 er det kun en forestilling i året. Det har blitt en tradisjon med danseforestillinger på Oppdal. De første årene var det i kinoen,videre i samfunnssalen og i idrettshallen.

Dansesenteret feiret 10 år med en festforestilling i Oppdal Idrettshall m alle elevene .Nasjonalballetten kom på den første offisielle turne til Oppdal og viste to hele balletter: Holberg suiten og Stamping Goround. Dansesenteret ventet med å feire sitt 15 års jubileum til Oppdal Kulturhus sto ferdig, og 6. mai 2007 ble det en stor festforestilling som viste høydepunkter gjennom alle år, og i tillegg var 4 solister fra Nasjonalballetten med. Vi hadde også glede av å se 9 tidligere elever som alle har gått videre m dans som yrke.

Dansesenteret har arrangert to utekonserter på toppen av fjellet Hovdin, ca 1200 moh. Et samarbeid med det lokale korps og kor og bandmiljø gjorde at disse konsertene ble en stor suksess. Solister fra Nasjonalballetten, danseelever og musikk i skjønn forening. Det har også ved flere anledninger vært samarbeid med Oppdal Spell og dansarlag, Oppdal Juniorkorps, Musikkforeningen og Kulturskolen i Oppdal.

Dansesenterets grunnlegger,Lene Skalleberg fikk Oppdal kommunes Kulturpris i 2000 noe som var en stor inspirasjon og annerkjennelse for dansen i Oppdal.

I 2001 ble navnet forandret til ”Lenes Dansesenter”. Dette var for at det var kommet flere tilbud,,som moderne teknikk, jazz/streetdans og barnedans i tillegg til klassisk ballett. Det har vært egne guttegrupper i streetdans i mange år, og det er mange gutter som har gjort en strålende innsats. I januar 2007 fikk dansesenteret nok et tilbud, nemlig breakdans. Utviklingen med antall elever og pedagoger har vært økende hele tiden, 260 elever og 7 lærere var involvert i den tradisjonelle forestillingen Dansesenteret hadde første søndag i advent 2007.

Dansesenteret avvikklet en flott 20 års jubileumsforestilling 1 mai 2011 i Oppdal kulturhus: "Dans, glede og bursdagsfest". Alle elevene deltok i to fullsatte forestillinger og vi hadde et strålende solistbesøk fra Nasjonalballetten med Clair Constant og Dirk Weyershausen.

I jubileumsåret 2011 startet vi nytt tilbud ,med "afroisch" for voksne og elite elever startet gruppen "Fresco dance crew" som består av elever fra flere forskjellige danserettninger. Denne gruppen representerer Sør Trøndelag fylke på landsfinalen i UKM i juni 2011. Dansesenteret har hatt elever som har kommet inn på flere høyskoler med dans i inn-og utland og på KHIO i Oslo har vi hatt elever på moderne og klassisk ballett linjene. Vi er stolte av at to av våre elever har fått drømmestipendet og to har fått Tæl prisen. Dansesenteret fortsetter med stort pågangsmot og med elever som gjør fine fremskrtt og som fortsetter i inn og utland med dansekarrierer, som dansere og pedagoger.

1 august 2015 overtok Oppdal Kulturskole Lenes dansesenter, og all danseundervisning i Oppdal er nå gjennom Kulturskolen .