Reglement

Vi legger vekt på god folkeskikk og gode holdninger, og opplever ungdomsmiljøet på klubben som inkluderende og godt.

Vi har nulltoleranse for bruk av rusmidler, mobbing/plaging og hærverk.

Brudd kan medføre telefon hjem og/eller anmeldelse alt etter alvorlighetsgrad.