1

Hemsing/Larsen

Søstrene Eldbjørg og Ragnhild Hemsing, sammen med brødrene Gjermund og Einar Olav Larsen, er på hvert sitt felt reknet blant de ledende i Norge, og opptrer både som solister og i ulike grupper og settinger både nasjonalt og internasjonalt.

Som kvartett har disse fire musikerne gjort mange turnéar og konserter, og bla. spilt med Trondheim symfoniorkester. Programmet deres spenner fra folkemusikk fra Valdres og Trøndelag, til verk av Bach, Ole Bull og kvartetten sin egen Gjermund Larsen.

_
_
_