Søk plass

Ta deg tid til å lese dette før du sender søknaden.

Opplysninger om de ulike fag finner du ved å klikke på FAG i menyen til venstre. Der er det også beskrevet hvordan man går fram for å søke til Oppdal Juniorkorps (blås-/perkusjon- og drill). Vi legger til at det er KUN igjennom Oppdal Juniorkorps at man får nybegynneropplæring på treblåse-, og messinginstrumenter.

Søknadsfrist: for høsten er 10.mai og for våren den 10.desember. Søknader som kommer etter den tid blir automatisk satt på venteliste. Melding om opptak og undervisningstid vil bli gjort ved semesterstart. Spesifisering av spesielle behov bør følge av søknaden eller sendes direkte pr e-post til kulturskolen. De som er elever ved skolen beholder automatisk sin elevplass til den sies opp eller til oppnådd alder 19 år (ferdig med videregående).

Dersom du skal slutte som elev: dersom du ikke vil beholde din elevplass, eller ønsker permisjon, må det sendes skriftlig melding innen 10.mai for høsten og 10. desember for våren. Dersom disse frister ikke overholdes, blir man nødt til å betale elevavgiften for inneværende semester. Kulturskolen kan etter skriftlig søknad innvilge permisjon. Dette gjelder ved sykdom eller midlertidig flytting fra kommunen.

 

Se også siden "Om Kulturskolen" for informasjon om betalings-satser.

Spørsmål vedrørende søknad/opptak som du ikke finner svar på her? Ta kontakt med kulturskolen på mail: [email protected]

SØK HER